Den palliativa vården är viktig för samhället

Döden är ett samtal som de flesta av oss undviker. Vi vet att vi alla ska dö, bara inte när eller hur. Döden är skrämmande eftersom vi inte vet vad som händer. Vissa tror på himmelriket, andra att vi blir en del av ett kretslopp och en tredje på något helt annat. Kanske är det just för att många tror så olika som döden blivit ett tabubelagt ämne. Tidigare var döden en naturlig del av livet och inte något konstigt. I mitten av 1800-talet överlevde bara två av sex barn till vuxen ålder, men med vaccin och ökad kunskap inom sjukvården förbättrades villkoren. Den palliativa vården är därför otrolig viktig både för den sjuka och de anhöriga eftersom döden blivit onaturlig för oss. Den palliativa vården är en av få inrättningar som erbjuder både stöd och lindring till den som ligger på dödsbädden och dess anhöriga.

Döden förr och nu

Förr var det vanligt att folk dog hemma i sina sängar. De anhöriga vårdade dem så gott de kunde mellan de vardagliga sysslorna. De som inte hade några anhöriga dog i fattighusen eller hemma helt själva utan stöd. I dag går vi mot en utveckling där allt fler avlider på sjukhusen, exempelvis nästan varannan göteborgare dör på sjukhus. Det har att göra med att vården blir allt bättre men någonstans måste kunskapen finnas om att inte allt går att bota. Det är här den palliativa vården kommer in. Förr hade människor en stark gudstro men idag när många saknar tron ökar frågorna om de existentiella tankarna. Därför är det viktigt för både patienter och de närstående att få tala med kunniga personer om sina rädslor, tankar och så vidare. Döden drabbar inte bara gamla utan även barn, unga vuxna och de i medelåldern.

Med patienten i fokus

Det är viktigt att den döende personen får ett fint och värdigt avslut. Det handlar om att linda smärta och uppfylla önskningar. Något som är väldigt bra mot smärta är att ta varma bad, de lindrar även reumatism och stela leder. Självklart används läkemedel inom vården men det finns kompletterande metoder som Badtunnor och akupunktur. Patienten är i fokus och dennes önskemål lyssnas till. För barn finns även flera organisationer som uppfyller svårt sjuka barns drömmar. En av dessa är “Min stora dag”. Den palliativa vården får därmed en allt viktigare roll i samhället ju mer vi fjärmar oss från döden och hjälper till både kroppsligt och själsligt när inte längre någon återvändo finns. Denna vårdtyp lindrar men botar inte och kan oftast utföras i hemmet. Detta är mycket uppskattat eftersom de flesta av oss känner sig betydligt tryggare i hemmets välbekanta miljö.