Sjukdomar och behandling inom palliativ vård

Palliativ vård innebär vård i livet slutskede och syftar till att vårda patienter ur ett helheltsperspektiv. På Kunskapsguiden beskrivs att patientens alla behov, oavsett om det är sociala, fysiska, psykiska eller existensiella, skall tillgodoses. Målet är att ge den bästa livskvaliteten till både patienter och anhöriga.

Det är viktigt att den som erhåller palliativ vård är informerad om detta och oftast brukar även anhöriga få vara med vid samtalet med läkaren när någon blir inskriven i palliativ vård. Framförallt är det viktigt att anhöriga får information om personen som skall bli inskriven i palliativ vård inte själv är kapabel att ta in informationen.

Att ha palliativ vård innebär inte heller, som många kanske felaktigt tror, att man slutar få vård för sina besvär, det kan mer beskrivas som att man inte behandlar grundsjukdomen som kan vara exempelvis cancer och istället behandlar man symtomen som kan uppstå på grund av cancern.

Om man exempelvis har artros sedan tidigare, det går att läsa mer på https://www.artros.org om den diagnosen. Artros kan drabba olika platser i kroppen men det vanligaste som man kanske hör talas om är artros i knän eller höfter. Om man är inskriven i palliativ vård på grund av någon annan sjukdom men även har artros så kan man få hjälp om det är så att man blir försämrad över tiden. Exempelvis kanske det kan vara svårare att gå på grund av minskad energi och ork. Då kan man få hjälp av en arbetsterapeut att exempelvis få kryckor, rullator eller rullstol som hjälpmedel för att kunna förflytta sig. Fysioterapeuter kan också hjälpa till genom att se över rörelsemönster och komma med tips på hur man ska använda energin på bästa sätt.

Det är samma sak med andra besvär som exempelvis migrän. Det kanske inte har med grundsjukdomen att göra utan är något man haft hela livet, då är det ändå viktigt att, trots att man har palliativ vår, behandla migrän för att minska lidandet hos individen.

Ytterligare ett exempel är om en person som har palliativ vård skull drabbas av halsfluss eller lunginflammation, infektioner som dessa behandlas alltid så länge personen inte vill något annat.

Detta är bara exempel som beskriver mer om besvär som personer som har palliativ vård kan få behandling och hjälp med. Som skrivet ovan, palliativ vård innebär alltså inte att man inte får behandling av olika besvär, man behandlar bara inte grundsjukdomen som kan ge symtom.

Det är läkaren som avgör om man ska sluta ta eller sluta få sina mediciner som man haft under längre tid exempelvis mediciner mot högt blodtryck. Läkaren gör en bedömning för att se vad personen som har palliativ vård får mest nytta av. Är det exempelvis jobbigt för personen att ta sina blodtrycksmediciner morgon och kväll för det är svårt att sätta sig upp, svälja tabletter och sen lägga sig ner igen, ja, då kanske läkaren tar bort blodtrycksmedicinen från personens ordinerade mediciner. Det är viktigt att man kommer överens med sin läkare om man har palliativ vård, skulle någonting inte kännas bra har man rätt att byta vårdgivare.