Utvalda

Vård i livets slutskede

Ibland drabbas man av sjukdomar som man vet att det inte finns något bot för. …

Ett värdigt slut

Det har sagts att en av de viktigaste faktorerna som skiljer människan från alla andra …

Utbilda sig till sjuksköterska

Utbildningen till sjuksköterska är tre år på högskola eller universitet. Det är grundutbildningen och när …

Boktips om döden

Trots att döden är så naturlig är den ett känsligt ämne för de flesta. Framförallt …