Vad är palliativ vård?

  Palliativ vård innebär kortfattat lindrande vård i livets slutskede. Det är alltså en typ …