Vad är palliativ vård?

 

Palliativ vård innebär kortfattat lindrande vård i livets slutskede. Det är alltså en typ av vård som du får om du till exempel har en obotlig sjukdom som du inte kommer att tillfriskna från. Den palliativa behandlingen kommer med andra ord inte att göra dig frisk från din sjukdom, men däremot lindra besvär och i så hög mån som möjligt göra den sista tiden i livet så bra som möjligt. I det här skedet kan även anhöriga och närstående få hjälp, till exempel genom samtalsterapi. Palliativ vård handlar således inte enbart om att lindra fysisk smärta, utan också psykosocial sådan. Palliativ vård förekommer till exempel om du lider av obotlig cancer eller sjukdomen KOL.

Den palliativa behandlingens första fas

 

Vanligtvis delar man upp den palliativa vården i två faser: tidig och sen fas. I den tidiga fasen kan ditt liv se ut ungefär som vanligt, men detta A stock photo of a young woman holding the hands of her Elderly Father who is receiving home hospice care. Photographed using the Canon EOS 1DX Mark IIskiftar från sjukdom till sjukdom. Vissa behöver endast äta vissa mediciner, medan andra kan behöva opereras. I det här stadiet kan man känna sig tröttare än vanligt, och du kan få ändrade matvanor och gå ned i vikt etc. Mediciner kan också påverka dig och din kropp i form av biverkningar. Detta kan du få hjälp med. Du kan också få hjälp av exempelvis sjukgymnaster om du får svårigheter att gå eller röra dig.

Den palliativa behandlingens andra fas

Den andra fasen inom palliativ vård – den sena fasen – innebär att behandlingen i form av till exempel mediciner inte längre kan förlänga ditt liv. Vissa behöver fortfarande få i sig sina mediciner, medan andra mediciner inte längre har någon verkan alls i den här fasen. Den palliativa behandlingen går nu ut på att lindra alla besvär som du kan tänkas uppleva. I den här fasen kan samtalshjälp också vara en viktig del. Du har kanske frågor som rör livet och döden. Yrkesgrupperna som arbetar med den palliativa vården är specialiserade på sitt område och kan ge dig all den hjälp du behöver i detta sista skede av livet.