Vård i livets slutskede

Ibland drabbas man av sjukdomar som man vet att det inte finns något bot för. Fortsatt behandling kan göra att sjukdomens symtom minskar något, men man kommer inte att bli frisk och tids nog kommer kroppen inte att orka längre. Då väljer många istället bort behandling och går in på palliativ vård istället. Det kan också vara så att läkaren meddelar att det inte längre finns något att göra och att man fortsatt bara kan lindra de symtom och smärtor som uppkommer. Men vad är palliativ vård och vad bör man tänka på som anhörig?

Viss vård prioriteras

Vid palliativ vård ska personen fortfarande leva ett så gott liv som möjligt. Om personen fortfarande är relativt frisk och vill besöka en tandläkare i sundbyberg bör det alltså gå att ordna. Är det istället en person som är inne i livets slutskede och som inte har många dagar kvar lägger man ofta inte ner tid och energi på tandläkarbesök eller liknande även om man vet att personen har hål i tänderna. Då smärtlindrar man istället efter bästa förmåga.

Om det är en person som har en allvarlig sjukdom som man vet snart kommer att ta dennes liv är det inte heller lika prioriterat med andra typer av hälsoundersökningar. Mammografi och liknande prioriteras ofta bort för mer nödvändig vård.

Vad ingår i palliativ vård?

I den palliativa vården gäller det att den sjuke personen får leva så bra som möjligt under sin sista tid. Det handlar till exempel om att smärtlindra vid behov, om att lindra ångest och om att någon helt enkelt finns där. Det kan också behövas mediciner mot illamående, något som gör det lättare att sova eller liknande. Vad som ingår i vården är mycket individuellt, beroende på sjukdomsförlopp med mera. Ofta sätter man till exempel inte in livsuppehållande åtgärder som respirator och liknande. Dock kan näringsdropp eller vanligt dropp förekomma, liksom viss behandling med syrgas. Den sjuke ska inte plågas mer under den palliativa vården.

Att tänka på som anhörig

När någon får palliativ vård är det för att det helt enkelt inte finns något sätt att få en person frisk eller bättre igen. Personen kommer alltså att gradvis bli sämre och sämre. Det kan gå olika snabbt och personen kan bo hemma eller på ett särskilt boende vid behov. Det finns speciella boenden som riktar in sig på palliativ vård och här är det ofta mycket lugnt. Personal finns på plats dygnet runt och de vet att personerna som bor på boendet är där för att dö. Ofta finns det också en läkare på plats som har lite koll på de boende. Som anhörig är det viktigt att tänka på att personalen gör sitt bästa, och ofta är den boende i livets slutskede inte riktigt medveten om vad som händer.