Palliativ vård -vård i livets slutskede

Palliativ vård är den typ av vård som lindrar och fördröjer en livshotande och obotlig sjukdom, som till exempel cancer, KOL, ALS och hjärtsvikt. De nämnda är de vanligaste sjukdomarna när det kommer till palliativ vård. Förutom den uppenbara delen med läkemedel och behandlingar för sjukdomen, innefattar det även livskvalitet och att ha en så meningsfull och dräglig livssituation som möjligt. Här kan det handla om hjälpmedel, ekonomisk rådgivning, stöd för känslomässig kris samt för oro och ångest inför vad som komma skall eller av den nuvarande situationen. Hemtjänsten kan ge praktisk hjälp med matlagning, personlig hygien och att handla exempelvis. Som anhörig kan man också få hjälp och stöd.

Vid palliativ vård av lindriga symptom kan man räkna in vård av fysioterapeut och arbetsterapeut, dietister och kostrådgivning, näringsdrycker och näringsdropp och fysiska aktiviteter som hjälper vid trötthet, nedstämdhet och ångest. Att röra på sig är inte bara hälsosamt för den som är frisk, även den sjuke kan må mycket bättre av fysisk aktivitet. Det ger utlopp för oro och ångest och fysisk aktivitet gör dessutom att man blir fysiskt trött på kort sikt och lite piggare och gladare på något längre sikt. Det kan hjälpa mot sömnbesvär dessutom. Hur olika symptom kan lindras finns att läsa på Vårdguiden som tar upp en hel del övergripande information.

Det har visat sig att vården inte är likadan över hela landet, så därför har socialstyrelsen gjort ett kunskapsstöd som ska verka nationellt för lika vård oberoende av landsting. Runt 100 000 personer avlider varje år i landet, och många av dem behöver palliativ vård. Därför är det viktigt att samma stöd finns över hela landet för att alla ska kunna få en så värdig sista tid i livet som möjligt.

Vården bedrivs så länge det går i hemmet, med hjälpmedel och stöd, men när det inte går längre och tyngre vårdinsatser måste sättas in så är det för många dags att lämna hemmet för gott. Många flyttar in till vårdhem av olika slag, och bland de som behöver palliativ vård så är det ofta hospice som blir alternativet. Hospice skiljer sig lite från vanliga vårdhem genom att det ska finnas möjlighet för anhöriga att övernatta, personaltätheten är lite högre och det ska helst finnas fin utsikt och balkong. Allt för att det ska bli så bra som möjligt i slutet.

När så den sjuke har lämnat sitt hem är det de anhörigas jobb att ta hand om det gamla boendet. Det kanske är så att den sjukes livspartner bor kvar, men oftast blir det ändå förr eller senare dags att avyttra bostaden. Att gå igenom alla saker, göra bouppteckningar och rensa bland allting är väldigt påfrestande och psykiskt tungt. Här kan man med fördel ta hjälp av Flyttstädning i Kristianstad exempelvis, om det nu är där bostaden finns. Just städning är något som ofta blir lite eftersatt hos gamla eller svårt sjuka människor, och därför kan det vara skönt att slippa ta den biten själv i sorgeprocessen efter den avlidne.