Vård i livets slutskede

Samtal om döden inom palliativ vård

När någon närmar sig slutet av livet är det minst lika viktigt att man behandlar de psykiska aspekterna som de fysiska. Ofta upplever patienter och anhöriga en stor ångest inför det som väntar, och det bästa sättet att hantera detta är naturligtvis att våga tala om det oundvikliga. Ofta vet patienten med sig att det inte är långt kvar, och det är tyvärr inte ovanligt att man som sjuk känner att man vill tala om den förestående döden, men att det inte görs på grund av flera olika skäl. Kanske är man rädd för att göra de anhöriga ledsna och oroliga eller så är det tvärtom, det vill säga att de anhöriga inte vill tala om det med hänsyn till den sjukes känslor.

Våga ta det svåra samtalet

Samtal lika viktigt som medicin

Det har dock visats att denna omtanke ofta inte är till fördel, utan det mest behövda för båda parter är faktiskt att just samtala om vad man tror och är rädd kommer hända. På så vis slipper man känslan att saker lämnas med lösa ändar, vilket i sig kan vara läkande. Om man inte känner att man vill tala med sina anhöriga måste det finnas resurser för att ta de svåra samtalen med någon annan, och på bemanning Stockholm hjälper vi till även med detta. Vi har många anställda som är specialiserade på palliativ vård, och därmed kan möta den sjuke där den befinner sig i tankarna och sjukdomen just nu.

Ska det verkligen vara en fråga om pengar?

Vi anser att rätten till att få en trygg och värdig avslutning på livet inte borde bero på pengar och det borde inte vara en fråga om politik. Alla politiker borde vara enade i denna svåra fråga, och göra allt för att hjälpa de personer som befinner sig en så pass komplex situation som detta innebär. Ett steg dit är att se till att det finns tillräckligt med personal, så att det alltid finns någon som har tid att just sitta och samtala med den sjuka.