Tidigare hjälp ger livskvalité

Att leva med en sjukdom som med största sannolikhet kommer avsluta livet är på många sätt krävande och tungt, både för den som är sjuk och för dem som håller den personen kär. Så tidigt som möjligt bör både den sjuka och anhöriga få tillgång till vård som strävar efter en lindrande effekt både för de fysiska åkommorna likväl som de psykiska. Skulle det till och med kunna vara så att en palliativ vård som sätts in tidigt kan förlänga livstiden utan att plågorna förvärras?

Ju snabbare desto bättre

Behandlingen av kroniska sjukdomar fungerar likadant som behandlingen av andra sjukdomar. Ju snabbare en behandling sätts in, desto snabbare kan man förändra allt det negativa runtomkring sjukdomen. om man blir tidigt uppkopplad till palliativ vård är lättare både för patienter och anhöriga att hantera och leva med sjukdomstillståndet. Det ger verktyg för att hantera situationen både på ett kroppsligt och emotionellt plan. Det finns studier som bevisar att kropp och själ hänger ihop, mår man bra i sinnet kan det ha positiva effekter på den fysiska hälsan. Därför behöver palliativ vård sättas in så snabbt som möjligt.

Bidra själv till en heltäckande vård

I en drömvärld skulle inte behovet av palliativ vård finnas, och alla sjukdomar skulle kunna behandlas med ett positivt resultat. Dessvärre ser verkligheten annorlunda ut, och en viktig del av vården överlag är att genomföra noggranna undersökningar i förebyggande syfte. Det finns också saker man kan göra själv. Regelbundna hälsokontroller rekommenderas, såsom endoskopi, magnetröntgen och blodprover för att upptäcka eventuella försämringar i god tid. Det viktiga är att komma ihåg att eventuella egna undersökningar och behandlingar inte får utesluta hjälp från den professionella vården.