Råd och hjälp vid sjukdom

 

Vare sig du är obotligt sjuk eller lider av en lindrigare åkomma som du kan tillfriskna ifrån kan det vara skönt att veta var man kan vända sig för tips, råd och svar på frågor som kan uppstå. Idag finns det många möjligheter att få råd och hjälp via internet, vilket kan fungera som ett komplement till din sjukhusvistelse eller dina samtal med läkare. Du kan också få hjälp på andra håll än via internet

Frågor och råd om sjukdomar och hälsa

 

Har du frågor om en åkomma, vill veta var du bör vända dig eller bara behöver ställa någon annan fråga till en sakkunnig inom vården? Då kan du till exempel vända dig till 1177 A priest holds a bible and prayin' with other people.sjukvårdsrådgivning. Dit kan du ringa dygnet runt och du får prata med en sjuksköterska. Denne kan ge dig råd om hur du ska gå tillväga härnäst, eller svara på de frågor du har. Om du har frågor om specifika mediciner eller recept bör du dock vända dig till din vårdcentral eller din läkare. Om du till exempel misstänker att du är smittad av influensa kan du också läsa på om det hos KRY.

Samtalshjälp vid livets slutskede

Om du lider av en obotlig sjukdom får du palliativ vård, det vill säga vård som ska lindra dina besvär, men som inte kommer kunna friskförklara dig från din sjukdom. För dig som nyligen har fått en obotlig diagnos kan det finnas många frågor och känslor inombords. Den palliativa vården erbjuder dig såväl fysisk som socialpsykisk hjälp, men du kan också på egen hand uppsöka samtalshjälp om du vill. Du kanske upplever att du vill prata om existentiella frågor, och då kan samtal hos någon i kyrkan vara ett alternativ för dig. Där kan du till exempel få prata med jourhavande präst och få samtalsstöd inom en rad olika områden. Att få prata med någon som har tystnadsplikt kan för många kännas skönt. Detta gäller vare sig du lider av en obotlig eller en botlig sjukdom.