Utvalda

Utbilda sig till sjuksköterska

Utbildningen till sjuksköterska är tre år på högskola eller universitet. Det är grundutbildningen och när …

Boktips om döden

Trots att döden är så naturlig är den ett känsligt ämne för de flesta. Framförallt …

Vad är palliativ vård?

  Palliativ vård innebär kortfattat lindrande vård i livets slutskede. Det är alltså en typ …